MANECO logistic, spol. s.r.o.

 

 

Pracovisko:            Poštová adresa:

 

Príbovce 350          Príbovce 350

038 42 Príbovce      038 42 Príbovce

Slovensko              Slovensko

 

Email: maneco@maneco.sk

Web: www.maneco.sk

 

Tel. číslo: +421 43 430 2447                    IČO: 36 417 548

Mobil: +421 903 441 481                         DIČ: 2021798471

FAX: +421 43 430 2449

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  okresného súdu v Žiline, oddiel Sro,

vložka č.: 14835/L. Výpis obchodného registra nájdete

 

Reklamačný poriadok na stiahnutie